Scholen, met ‘omdenken’ alleen komt de leerling er niet

Op de meeste scholen staat creativiteit hoog in het vaandel. Dat wordt vaak in verband gebracht met de noodzaak om te innoveren, om een actieve burger te zijn en om cultuureducatie te ondersteunen. De meeste schoolbesturen koppelen creativiteit graag aan hun onderwijsvisie. Ik ken eigenlijk maar weinig scholen die niet ‘iets’ doen met creativiteit: als is het maar leerlingen laten oefenen in ‘omdenken’ en ‘mindmappen’.

Ook de politiek is van mening dat creativiteit een kernvaardigheid is voor het leren op school. Sommige experts gaan zelfs verder door te stellen dat creativiteit belangrijker is dan inhoudelijke kennis. Maar hoe je creatief kunt zijn zonder kennis wordt vaak niet uitgelegd. Wat is creativiteit eigenlijk? En is het iets wat je kunt leren?

Lees er meer over in mijn opinie artikel in het NRC van 14 mei 2019!

Tjip de Jong

Kijk ook eens naar

tjipcast