Adviespraktijk

Ik heb direct na mijn studie Bedrijfskunde tussen 2005 en 2014 met ontzettend veel plezier gewerkt als adviseur en onderzoeker bij adviesbureau Kessels & Smit The Learning Company en daar geweldige projecten uitgevoerd, soms zelfs internationaal. Meestal op het snijvlak tussen strategische vraagstukken en de persoonlijke ontwikkeling van professionals en managers. Ik heb samengewerkt met grote commerciële bedrijven zoals Koninklijke Ahold, KML AirFrance, Rabobank, ABN AMRO Bank, Draka, Akzo Nobel en nog vele anderen. Maar ook heb ik ervaring opgedaan in omvangrijke onderwijsprojecten in het MBO en HBO. Van curriculum ontwerp tot innovatietrajecten. Van leiderschapstraject tot veranderproject. Doordat ik in deze periode (2005 – 2010) ook een promotieonderzoek heb uitgevoerd heb ik daarnaast veel onderzoekservaring opgedaan.

Sinds 2014 werk ik als zelfstandig adviseur, onderzoeker, spreker en schrijver. Ondernemen is mij niet vreemd, in mijn periode bij Kessels & Smit was ik ook ondernemer en zelfs vijf jaar mede-eigenaar van het bureau. Sinds 2014 ga ik verder op de ingeslagen weg (leren en veranderen), maar met nog meer focus (onderwijs, opleiden) en belangrijker: tijd om te studeren en te schrijven.

Vanuit mijn achtergrond en interesse benader ik vraagstukken primair vanuit een leer- en professionaliseringsperspectief. Veranderen in organisaties gaat mijn inziens altijd over leren. Innoveren ook. Het vraagt immers iets nieuws. Maar leren is meer dan praten over de toekomst: het gaat over uitproberen, experimenteren en het faciliteren van een uitnodigende leeromgeving.

In de afgelopen jaren (2014 – 2019) ben ik mijn werk steeds meer gaan afbakenen richting  onderwijs. Ik werk met bestuurders, onderwijsleiders en teams samen aan onderwijsverbetering, vernieuwing en ontwikkeling. Soms ook als schaduwadviseur of in rol van actieonderzoeker. In 2018 nam ik zitting in een bachelor NWAO accreditatie commissie. Ik heb ervaring in PO, MBO, HBO en VO onderwijs. Maar ik werk ook nog steeds graag in andere sectoren zoals de infrastructuur (vervoerregio Amsterdam), Zorg (denk aan ziekenhuizen en bijvoorbeeld de academie voor ambulancezorg of het METS Centrum), de gemeente Rotterdam, Raad van de Rechtspraak of Reclassering NL. Een deel van mijn besteed ik aan het geven van college voor de Master opleiding Leiderschap Innovatie Kind en Educatie aan de Katholieke Pabo in Zwolle.

Ik werk ook graag samen met andere adviesbureaus, zoals APPM management consultants, een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. En met Onderwijs Advies Bureau Dekkers, een gespecialiseerd bureau voor het MBO onderwijs.

Ik geef relatief veel lezingen en workshops op het gebied van leiderschap, samenwerken, verandering en innovatie. Dit gaat om ongeveer 50 -70 bijeenkomsten per jaar.

Kijk ook eens naar

tjipcast