Consultancy

Ik werk het liefst op het snijvlak tussen strategische vraagstukken in organisaties en de persoonlijke ontwikkeling van mensen om die te realiseren. Vanuit mijn achtergrond en interesse benader ik vraagstukken primair vanuit een leer- en professionaliseringsperspectief. Veranderen in organisaties gaat mijn inziens altijd over leren. Innoveren ook. Het vraagt immers iets nieuws. Maar leren is meer dan praten over de toekomst: het gaat over uitproberen, experimenteren en het faciliteren van een uitnodigende leeromgeving. De afgelopen tien jaar heb ik veel ervaring opgedaan in het ontwerpen en begeleiden van Management Development programma’s, talenten programma’s en leiderschapsprogramma’s. Sinds 2014 ben ik meer werkzaam in de combinatie projectleider – consultant / veranderadviseur.

De laatste paar jaar krijg ik meer vragen om mijn expertise rondom leren en ontwikkelen van mensen in te zetten binnen specifieke verandertrajecten en zelfs reorganisatie processen. In sectoren als onderwijs, gezondheidszorg, industrie, financiële dienstverlening en logistiek. Ik heb veel van dit soort langlopende trajecten begeleid. Als facilitator, vaste begeleider, ontwerper en eindverantwoordelijke. Ik werk graag samen met management teams of HR teams als partner en minder als uitvoerder van een “interventie”.

Ik ben een andere rol aan het vormgeven in mijn werkpraktijk: als ontwerper, expert en begeleider achter de schermen. Echt een niche activiteit denk ik. Ik werk daarom ook meer op “interim” basis, of bijvoorbeeld middels een strippenkaart constructie. Dit strategisch meedenken uit zich in het ontwikkelen van leer- en veranderprogramma’s. Het begeleiden van groepen (faciliteren) doe ik veel minder. Soms nog wel. Mijn opvatting is dat dit ook zeer goed gedaan kan worden door collega’s zelf, met gerichte ondersteuning op de achtergrond.

Vragen waar ik momenteel aan werk zijn:

  • In het voorjaar van 2017 heb ik uitermate prettig samengewerkt met APPM management consultants. Een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van mobiliteit en infrastructuur Samen met een team van experts hielpen we een grote stadsregio in het opnieuw bepalen van hun strategische doelen resulterend in een concrete en gedragen beleidsdocument. We hebben dit gedaan door met een team  een management game te ontwikkelen. Mijn rol was gericht op het creatieve proces om het spel samen te ontwerpen, te maken en te spelen. Het spel leverde input op over de keuzes, dilemma’s en belangrijke aandachtsgebieden. In verschillende doelgroepen, zoals uitvoerend, directieniveau, bestuurlijk en ambtelijk. Het spel genereerde ontzettend veel energie en betrokkenheid bij collega’s en samenwerkingspartijen! Daarmee was het ook een interventie op zichzelf, wat richting gaf aan de strategische kaders, doelen en criteria.
  • Ik werk regelmatig samen als begeleider van managementteams die verdieping en aanscherping zoeken in hun samenwerking en implementatie kracht. Ik leg de verbinding tussen concrete projecten, lijnverantwoordelijkheid en managementfocus. Zo begeleidde ik begin dit jaar (2017) een adviesbureau rondom een wijzigingen in hun strategische positionering,
  • Ik geef geregeld lezingen en workshops op het gebied van leiderschap, samenwerken, verandering en innovatie. Meestal vanuit een specifiek perspectief, zoals het managementboek We presteerden nog lang en gelukkig, maar sinds eind 2016 vaak ook vanuit het perspectief van verslaving. Zo geef ik lezingen via mananagementboek.nl samen met andere experts zoals Arend Ardon, Wouter Hart en Jaap Peters (april 2017 en november 2017 bijvoorbeeld). En tot aan de zomervakantie ben ik geregeld op bezoek bij managementteams of zelfs gehele organisaties om te spreken over verandering, leren en samenwerken (denk aan de Raad van de rechtspraak, de OOA).