Zonder sociaal kapitaal geen excellentie

De kern van dit artikel is een beschrijving van de zoektocht naar kenmerken van de sociale context, die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van individueel talent. Wat in die sociale context van het werk maakt dat mensen zich uitgedaagd voelen, durven te experimenteren en meer uit zichzelf willen halen dan ze normaal gesproken zouden doen? En, als we dat weten, wat kunnen HRD-professionals daar dan mee?

Om hier meer zicht op te krijgen, hebben we in de literatuur en door middel van praktijkonderzoek gezocht naar antwoorden op de vraag: Welke kenmerken van sociaal kapitaal in een intern organisatienetwerk bevorderen de ontwikkeling van individueel talent?

Eerst schetsen we sociaal kapitaal en talent. Vervolgens beschrijven we de bevindingen van onze zoektocht naar de relatie tussen deze twee begrippen. Dit doen we aan de hand van drie belangrijke kenmerken van sociaal kapitaal: onderling vertrouwen, gedeelde identiteit en een informeel netwerk. Daarbij geven we aan wat de bevindingen betekenen voor het werk van HRD-professionals in organisaties.

Hieronder kan je het hele artikel downloaden, dat in 2012 verscheen in het vakblad Opleiding & Ontwikkeling:

Download (PDF, Unknown)

Tjip de Jong

Kijk ook eens naar

tjipcast