Hop, step, jump! Building social capital by learning through bridging, bonding and linking

Onderzoek naar sociaal kapitaal laat zien dat er een sterke relatie bestaat tussen het sociaal kapitaal van een onderneming en zijn innovatief vermogen en presteren. Meer recent wordt sociaal kapitaal ook in relatie gebracht met het leren van individuen. Hierom is het vakgebied van Human Resource Development steeds meer actief in het doen van onderzoek naar sociale processen van leren. Vanut dit perspectief kan je zelfs stellen dat het ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen van kennis veel meer een groepsactiviteit is dan een individueel proces. In dit artikel gaan we dieper in op dit perspectief. Waarin we met name inzoomen op het type netwerken dat individuen kunnen onderhouden wat kan leiden tot specifieke leerprocessen. Hoe meer verbonden medewerkers zijn, zowel intern als extern, hoe meer ze leerprocessen laten zien die duiden op innovatie en vernieuwing. Deze relaties tussen mensen zijn dus een enorm potentieel van werk-gerateerd leren.

Het hele artikel kan je hieronder lezen:

 

Download (PDF, Unknown)

 

Tjip de Jong

Kijk ook eens naar

tjipcast