Know how? Onderzoek naar kennisproductieve (net)werkomgevingen

Hoe ontstaat nieuwe kennis in het werk en welke rol speelt onderzoek hierin? Wat zou onderzoek, in de ruime betekenis van het woord, betekenen voor organisatieontwikkeling? Onderzoek als een vorm van interveniëren in de organisatie: als voertuig om organisaties te laten groeien.Dit artikel borduurt voort op de onderzoeksvraag: Welke rol spelen sociale netwerken en sociaal kapitaal in het proces van kennisproductiviteit binnen organisaties? In dit artikel ga ik dieper in op de methodische lijn die daarin te hanteren is. Deze methode is gegrondvest op een aantal principes die nauw aansluiten op het proces van kennisontwikkeling. Hiermee krijg je als lezer een aantal praktische handvatten om binnen je eigen organisatie onderzoek in te richten, zodanig dat het direct kan bijdragen aan kennisproductiviteit.

Hieronder kan je het hele artikel lezen:

Download (PDF, Unknown)

Tjip de Jong

Kijk ook eens naar

tjipcast