Nieuw filosofieboek in de maak: Denken in organisaties

schermafbeelding-2017-11-27-om-08-55-13

Ik ben heel blij aan te kunnen aankondigen dat in april 2018 (in de maand van de filosofie) een nieuw boek verschijnt waar ik momenteel samen met Joseph Kessels aan werk. De titel is Denken in organisaties, een pleidooi voor een nieuwe Verlichting. Het boek verschijnt bij uitgever Van Duuren Management. Het is een filosofieboek voor mensen die willen nadenken over het werken in organisaties. We verkennen in hoeverre de economische wetten van vandaag ons helpen of eerder belemmeren om met duurzame ontwikkeling en kennisproductiviteit aan de slag te gaan. Gedragen al deze economische wetten zich wellicht net zoals een religie die we niet ter discussie mogen stellen? Heeft het economisch denken ook invloed op ons denken? Worden we er slimmer van? En: kan het ook anders? We maken hiervoor dankbaar gebruik van de Verlichtingsperiode uit de 17e en 18e eeuw. Een filosofisch tijdperk waarin kritisch, zelfstandig denken omarmd werd om zo tot nieuwe kennis en inzicht te komen. Hoe zouden Spinoza, Hume, Leiporin of Kant ons ook nu kunnen inspireren tot het verkennen van andere vormen van samenwerken? Wat betekenen kennisontwikkeling en leren eigenlijk bezien vanuit de Verlichting? Is het werkelijk zo dat geld de drijfveer voor alles is, of zijn er ook alternatieve uitgangspunten om in organisaties dingen anders, leuker en slimmer te organiseren? Hiermee komen klassieke vormen van hiërarchie, gehoorzaamheid en winstdenken onder grote druk te staan. Maar we vinden wel dat het nodig om hiervoor iets in de plaats te stellen, We denken dat we daarin geslaagd zijn. Als je om je heen kijkt zijn er al veel voorbeelden te vinden! Het boek bouwt voort op werk van Joseph en mijzelf. Ik denk daarbij met name aan de oraties van Joseph, waarin hij zich richtte op kennisproductiviteit en gedeeld leiderschap. Maar ook de inzichten uit mijn eigen promotieonderzoek naar sociale netwerken, sociaal kapitaal en innovatieve vormen van leren in (en tussen) organisaties, komen aan de orde (Joseph was hierbij mijn promotor). Achteraf gezien is mijn boek Verslaafd aan organiseren wellicht het vertrekpunt geweest voor deze nieuwe filosofische verkenning. We bouwen nu verder door met  deze bouwstenen, met het verschil dat we in dit boek ook een heldere en duurzame routekaart vooruit aanbieden.

 

denken-in-organisaties-2018Het plan is in april 2018 een aantal bijeenkomsten te organiseren waar we de inzichten presenteren. Ook werken we aan een interactieve website om behalve het boek bij te blijven. Hier vind je straks muziek en filmfragmenten, tekeningen en kunst die ons inspireerden dit boek samen te stellen. Hiernaast vind je de vooraankondiging van het boek, met een hele korte samenvatting.

Tjip de Jong

Kijk ook eens naar

tjipcast