Is Jesse beter dan Thierry? Burgerschapsonderwijs is gevaarlijk. Nieuwe NRC onderwijsblog

Kinderen morele en politieke opvattingen opleggen op school? Persoonsvorming nastreven? Liever niet! Ik schreef er met Marcel Schmeier dit stuk over: Is Jesse beter dan Thierry? Burgerschapsonderwijs is gevaarlijk (lees verder onder de afbeelding).

Waarom schreven we dit artikel? Het valt ons op dat de politiek zich steeds meer bemoeit met de waarden en normen die scholen zouden moeten uitdragen. Sinds 2006 moeten scholen in zogenoemde burgerschapslessen verplicht aandacht besteden aan waarden zoals vrijheid, gelijkwaardigheid en tolerantie. Minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) scherpte de eisen onlangs verder aan

Daarnaast worden scholen straks in een nieuw leerplan gedwongen om te werken aan persoonsvorming. Dit betekent dat de school niet alleen waarden moet overdragen, maar ook moet werken aan de vorming van het karakter van leerlingen. Hoeveel ruimte laat dit voor scholen om hun vrijheid van onderwijs invulling te geven? En in hoeverre mag de staat zich bemoeien met het vormen van leerlingen?

Het artikel leidde tot veel reactie. Marcel en ik maakte er een podcast over. In deze podcast bespreek ik samen met Marcel Schmeier de reacties die het stuk opriep. We verkennen welke tegenargumenten wel of geen hout snijden en kijken vooruit naar de belangrijkste vervolgvragen over burgerschap. Is onze samenleving gebaat bij de politisering van het onderwijscurriculum? Klopt het dat ons onderwijs zich meer en meer op waarden richt en kennis links laat liggen of is dit een schijnbare tegenstelling? En waar komt deze ‘burgerschapsbeweging’ eigenlijk vandaan? Voorafgaand aan het gesprek lees ik de volledige blog voor. Reacties zijn welkom. De link naar de podcast is hier te vinden:

Tjip de Jong

Kijk ook eens naar

tjipcast